Allmän representant för tillverkaren FILM UPPVÄRMNING


polski english german francuski nederlands norsk se norsk

tel. +48 12 376 86 00, office@termofol.com
NEWS

Värmefolie: elektrisk golvvärme Värmefolie: elektrisk golvvärme

KALKULATOR KOSZTOW OGRZEWANIA

Vi erbjuder Värmefolie – en högkvalitativ produkt som först och främst används som: golvvärme , väggvärme och takvärme. Kombinationen av produktens funktionalitet ihop med människans obegränsade fantasi skapar nya användningsområden för värmefolien. Om värmefolien läggs under en spegel förhindrar den imma. Värmefolien kan också användas på ovanliga sätt – för att uppvärma terrarier, på campingplatser eller som huvudvärmeelementet på radiatorer, fotvärme eller värmedynor. Under de senaste åren har värmefolien varit en kanonprodukt inom uppvärmning av religiösa byggnader där en lokal elektrisk golvvärme garanterar den högsta komfort och de lägsta driftskostnaderna. Vår produkts breda användningsområden gör att alla kan hitta värme för sig. Du kan själv designa sin elektriska golvvärme m.m.

Många tror att ”elvärme är dyr” men värmefolien är en absolut förändring.  Infravärme tar upp till 60 % mindre elenergi än konvektionsvärme! Vår värmefolie är av högsta kvalitet så vi ger 15 års garanti på uppvärmningssystemet om det installeras av certifierad installatör! Om du monterar det på egen hand får elanslutning endast utföras av behörig elektriker.

 

Värmefilm och dess fördelar: Värmefilm och dess fördelar:

zalety ogrzewania folia grzewczaekonomiczne ogrzewanie pod³ogowe  EKONOMI  

Värmefolien är en innovativ lösning som idag är det billigaste uppvärmningssystemet. Investeringskostnader är små och driftskostnader är jämförbara med fjärrvärme. Du kan styra värmen genom en app i din smarttelefon och kontrollera exakt temperaturen i huset. Och med vårt system – TERMOFOL TF-Wifi, som lär sig dina vanor, sparar du ännu mer. Systemet med 15 års garanti betyder att produkterna som användes är av högsta kvalitet

Zdrowe ogrzewanie pod³ogowe HÄLSA

Värmefolien är ett användarvänligt system. Värmefolien installeras ytligt och avger värme på hela ytan. Ytan har en låg temperatur som garanterar att det inte finns dammkvalster i luften. Traditionella värmesystem avger värme genom konvektion som går ut på att luften cirkulerar upp och ner och lyfter upp samt sprider kvalster i luften. Med golv- och väggvärme blir varken dina luftvägar eller bindhinnor torra.

Ekologiczne ogrzewanie pod³ogowe MILJÖ

Värmefolien är ett miljövänligt system som helt är kompatibelt med förnybara energikällor. I vårt sortiment kan du hitta värmefolier  som drivs med både lik- och växelström så du kan anpassa din uppvärmning till eget kraftverk på ett valfritt sätt. Värmefolien som drivs med likström kan anslutas direkt till solcellspaneler och eventuellt kan den anslutas till installationen. Väljer du vår värme så kan du få en ekonomisk ersättning.

 

TERMOFOL

Termo-fol sp. z o.o.
ul. Soboniowicka 19B
30-615 Kraków
Tel:  +48 12 376 86 00
POLAND
www.termofol.pl