Allmän representant för tillverkaren FILM UPPVÄRMNING


polski english german francuski nederlands norsk se norsk

tel. +48 12 376 86 00, office@termofol.com

En teknologiskt avancerad värmefolie som är infravärme

Folia grzewcza - folie grzewcze - folia grzejnaVärmefolie – infravärme är en högkvalitativ produkt som passar i de flesta fall. Den fungerar perfekt som ett värmesystem som installeras ytligt, särskilt golvvärme, takvärme och väggvärme. Man kan säga utan tvekan att produkten kombinerar tillverkningskvalitet med en bred funktionalitet vilket gör att den är perfekt inom värmebranschen.

Teknologi av värmefolier

Värmefolien fungerar genom den elektriska resistansen hos kol. Infraröd värmefolie består av speciellt utvalt kol och aluminiumpasta som appliceras med en modern technologi (tryckteknologi) på PET-folie. Materialet har utmärkta isolerings- och brandsäkerhetsegenskaper. PET-folien skydds med en speciell LAMINEX folie. En kopparelektrod fungerar som en elektrisk ledare och ett silverband skyddar mot gnistbildning.

 

 

 


Infraröda värmefolier (värmefolie, kolfolie), parametrar:

 • Tjocklek: 0,338 mm.
 • Mått: Längd: multipel av 25 cm
 • Bredd: 25 cm, 50 cm, 100 cm
 • Strömförsörjning: nätspänning 230 V AC
 • Spänning: likspänning 24 V DC eller 12 V
 • Effekt: från 80 W/m² till 400 W/m²

 

Värmen produceras genom elektrisk resistans på speciella grafitbaserade värmebanor. Värmeeffekten beror på avståndet mellan dessa banor, bredden och hur mycket grafit har använts. Värmefolier med mindre effekt är perfekt anpassade för komfortvärme (komfort av varmt golv) och de med högre effekt kan vara fullvärme.


Värmefolie – användningsområde:

 

 • Elektrisk golvvärme
 • Elektrisk väggvärme
 • Spegelvärmare – Anti-Imma system
 • Radiatorer – infravärmare
 • Uppvärmning av religiösa objekt
 • Uppvärmning av husbilar / campingplatser

Fördelar med värmefolie: korzysci folia grzejna

 • Låga investeringskostnader
 • Låga driftskostnader
 • Mer plats – inget pannrum
 • Exakt temperaturreglering
 • Inga radiatorer – fler möjligheter till rumsinredning
 • Underhållsfri produkt
 • Problem med varken påfyllning av vatten i installationen eller avluftning
 • Ingen risk för kolmonoxidförgiftning
 • Ingen explosionsrisk
 • Ingen skorsten behövs byggas eller underhållas
 • Inga överföringsförluster av värme – värmen produceras på förbrukningsställe
 • Hållbarhet – värmefolies livslängd är 100 år

Hur ska jag välja en värmefolie?

Val av en värmefolie beror inte bara på våra krav, även om många tror det. Först ska du fastställa värmeeffekt för varje rum där du vill installera värmefolien.Om du inte hittar dessa data i projektet ska du uppskattningsvis beräkna dem med hänsyn till rummens konstruktion, användningsändamål och dina individuella behov.Vi erbjuder många olika modeller på värmefolier som särskilt varierar beroende på effekt – från 80 W/m² upp till 400 W/m².

Även modellerna med mindre effekt täcker perfekt värmebehov men de har en ganska stor tidsfördröjning (du väntar längre tills de önskade parametrarna uppnås).Vi rekommenderar alltså de kraftigare värmefolier (minst 140 W/m²) då de har en liten tidsfördröjning vilket bidrar till en maximal värmekomfort i ett rum.

OBS: Oavsett värmeeffekt är energibehov samma. Skillnaden är bara uppvärmningstid men energiförbrukning förblir samma! En golvvärme med hjälp av en folie med högre effekt uppnår snabbare en önskad temperatur medan en folie med mindre effekt behöver mer tid för att värma upp ytskiktet till en lämplig temperatur.

Hur snabbt temperaturen ökar beror också på hur stor värmeytan är – ju större procent av golvet är täckt desto kortare väntetiden tills en önskad temperatur uppnås är. Värmefoliens användarkomfort i ett värmesystem som installeras ytligt påverkas avsevärt av en elektronisk temperaturregulator – termostat. I vårt sortiment kan du hitta både standardmodeller – med temperaturreglering och ett enkelt säkerhetssystem samt tekniskt avancerade modeller – med pekskärm, ett brett användarläge, som samarbetar med fjärrkontrollsystem. Med dessa utvecklade produkter får du som användare en möjlighet att välja det effektivaste styrsystemet som exakt är anpassat efter dina behov.

OBS: Innan du köper en värmefolie fråga om europeiska undersökningar och kontrollera värmefoliens skydd! Läs mer.…


De vanligaste fel som du kan göra när du väljer en värmefolie och deras konsekvenser

Värmefolie – välj en lämplig effekt

Val och installation av folien i värmesystem som installeras ytligt är ett av de enkla och nästan utan någon större ändring. Det finns dock några väsentliga frågor som du ska ta hänsyn till både under projekteringsskedet och montering av installationen. Det vanligaste felet som inträffas när ett värmefoliessystem projekteras är att en modell med för låg enhetseffekt har valts. Orsaken kan vara en felaktig uppskattning av värmeeffektbehov. Förutom att rum inte har någon tillräcklig uppvärmning så blir också tid efter vilken temperatur uppnår ett önskat värde (eller dylikt) längre än på en installation med rätt beräknade parametrar.

Val av en yta som värms upp med värmefolier

Om du monterar en folie med en tillräcklig effekt men så att den täcker för liten golvyta kommer du att vänta längre tills temperaturen uppnår en komfortnivå. Då garanterar vi dock en värmeeffekt som ger ditt rum värme. Även då blir väntetid tills den optimala nivån uppnås längre men i så fall garanterar vi så mycket värmeeffekt som det krävs.

Val av en termostat som är anpassad för värmefolien

Användning av en termostat som är utrustad med kontakt med för liten effekt (effekt som den hanterar) kan leda till skador på ställdon och sluta med fel på värmesystemet – brist på uppvärmning. Den befintliga värmefolien ska inte överstiga 80 % av termostatens tillåtna effekt.


Värmefolie och värmematta

Till skillnad från klassiska värmekablar och -mattor värmer värmefolien hela ytan, inte bara en punkt genom en ledning med en hög temperatur. Värmefolien kan alltså installeras under alla ytor. Värmefolie förbrukar 50 % mindre elektrisk energi än en vanlig värmematta.


 


Uppbyggnad av uppvärmningsfilm

Budowa folii grzewczych

 

1 ) Carbon Heat Area
2 ) Copper Booth Bar
3 ) Silver Booth Bar
4 ) Base (PET) Film
5 ) Laminex Film

 


Anslutning av uppvärmningsfilm

Connection of the heating film

 

 

1 ) Värmefolie
2 ) Effektsteg
3 ) Effekt - neutral
4 ) Golvgivare
5 ) Termostat

 

 

 

 

  TERMOFOL

  Termo-fol sp. z o.o.
  ul. Soboniowicka 19B
  30-615 Kraków
  Tel:  +48 12 376 86 00
  POLAND
  www.termofol.pl